Nixeria prohibe a mutilación xenital feminina

Noticias

A mutilación xenital feminina é un procedemento mediante o cal os órganos xenitais externos das mulleres son total ou parcialmente removido ou no seu defecto alterada a súa morfoloxía sen ningún beneficio médico. De feito non están documentados casos onde isto trouxese algún tipo de beneficio á saúde, sendo un terrible menosprezo aos Dereitos Humanos das mulleres.

Por iso, o presidente de Nixeria Jonathan Goodlucksubscribiu un proxecto de lei onde se sitúa a mutilación xenital feminina como delito, e prohibe a expulsión do fogar e a falta de manutención ou abandono cara aos fillos e a cónxuxe, ampliando a prohibición a outras prácticas tribais que inclúen a violencia de xénero.

Segundo UNICEF e unha extensa análise do ano 2013, máis de 125 millóns de nenas e mulleres sufriron algún tipo de mutilación xenital feminina. A maior concentración delas sitúase en África, xa que soamente dous países non pertencen a ese continente. De feito, case 20 millóns das nenas e mulleres mutiladas residen en Nixeria.

Os países que teñen maior cantidade de nenas e mulleres laceradas pola circuncisión son: GuineaExipto, DjibutiSomalía. Estas prácticas son incriblemente aceptadas en determinados países como por exemplo Exipto, xa que un alto porcentual de mulleres sofren esta práctica e a metade delas está de acordo por ser froito dunha ancestral tradición. Por iso é tan importante que as autoridades e a comunidade, mesmo a internacional, se involucre profundamente para así tomar conciencia da necesidade que teñen as mulleres de ser protexidas por lei.

Aínda así, que Nixeria dese o paso de estipular coma un delito a circuncisión, é un gran avance, sobre todo tendo en conta os porcentaxes anteriormente citados de nenas e mulleres que sofren esta práctica. Penso ademais, que o feito de que se tomara esta decisión vai cambiar algo no pensamento dos africanos, e que a circuncisión se vai deixar de practicar con regularidade.

Advertisement

Unha nova fuga de cerebros

Noticias

As ofertas de traballo no estranxeiro para profesionais sanitarios, especialmente médicos e enfermeiros, fixo que en Galicia algo máis de medio centenar de estudantes e profesionais, se dera de baixa nos seus respectivos colexios para trasladarse a outros países. Non só polo feito de que atoparan traballo, se non porque algúns prefiren formarse nas universidades estranxeiras para saber que é o que ofertan dende fóra.

Segundo os datos do Colexio de Enfermeiras e Matronas do Reino Unido (NMC), no país hai rexistrados 4.982 profesionais españois. Deles, 3.663 chegaron nos tres últimos anos, deixando á vista unha clara fuga de cerebros pola nosa parte.

E non é para menos, tendo en conta que a sanidade británica necesita profesionais e non hai suficiente xente formada para eses traballos no seu país. De feito, o sector sanitario é probablemente o único no que os británicos non esixen o dominio do idioma para comezar a exercer, sinxelamente porque hai un déficit enorme de persoal.

O caso do Reino Unido é excepcional, pero unha oportunidade de traballo para os españois que chegan con boa formación. Con todo, é imprescindible obter o número de colexiado alí, se non se ten xa en España, para poder exercer como tal.

Na miña opinión, estamos perdendo a moita xente boa polo camiño. Os estudantes emigrados son cada vez máis e non facemos nada para remedialo, aínda que con ofertas coma esta, quen non prefire marchar?